Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego mototaile.pl

§1

INFORMACJEOGÓLNE

1.     Właścicielem serwisu internetowego (dalej zwanym Serwisem) jest Andrzej Stadnik (dalej zwany Administratorem).

2.     Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu jak również oznacza, że wszystkie usługi są realizowane wyłącznie na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. Akceptacja Regulaminu jest niezbędna do złożenia zamówienia.

3. Serwis oferuje pomoc zarówno osobom fizycznym, osobom prawnym jak również jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej w poszukiwaniu części samochodowych oraz motocyklowych, które zostały podane do Serwisu, jak również możliwość zamieszczania informacji o częściach samochodowych lub motocyklowych przeznaczonych do sprzedaży oraz licytacjach aut na części.

 

§2

SERWIS

1.     Wszystkie oferty widniejące w Serwisie, jak również opisy i zdjęcia produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2.     Administrator nie jest stroną umowy sprzedaży. Umowę mogą zawrzeć ze sobą Użytkownicy serwisu, którzy dokonują ustaleń co do sposobu zawarcia umowy. Administrator nie oferuje na sprzedaż jakichkolwiek części ani nie dokonuje ich zakupu.

3.     Administrator nie ponosi odpowiedzialności za towar, który został nabyty przy korzystaniu z pomocy Serwisu.

4.     Użytkownicy kontaktują się pomiędzy sobą poza Serwisem. Poza Serwisem również zawierają ewentualną umowę.

5.     Serwis jest podzielony na 5 (pięć) bloków tematycznych: części do samochodów, części do motocykli, opony, car audio oraz licytacje pojazdów na części.

6.     Aby móc korzystać z Serwisu należy dokonać rejestracji poprzez utworzenie konta i podanie danych niezbędnych do rejestracji takich jak: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzymuje login i hasło do swojego konta. Osoba nie posiadająca konta w Serwisie może wysłać zapytania co do poszukiwanego towaru, lecz musi potwierdzić swój adres e-mail. Warunkiem założenia konta w Serwisie jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz polityki prywatności, jak też wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7.     Podczas rejestracji dokonuje się wyboru rodzaju konta: konto indywidualne lub konto firmowe. Konto indywidualne pozwala na wysyłanie zapytań, konto firmowe na umieszczanie informacji o towarach przeznaczonych do zbycia. Osoba posiadająca konto firmowe ma możliwość ustawienia filtrów dotyczących danego rodzaju oferowanych przez innych Użytkowników towarów.

8.     Założenie konta i rejestracja są darmowe.

9.     Zapytanie musi być zaakceptowane przez moderatora. W przypadku braku akceptacji Użytkownik lub osoba wysyłająca zapytanie zostanie o tym poinformowana wiadomością e-mail.

10.  Zapytania można wysyłać za pomocą formularza znajdującego się w Serwisie.

11.  Każdy zarejestrowany Użytkownik ma dostęp do swojego konta oraz historii zapytań. Poszczególne dane mogą być usunięte z historii przez Administratora.

12.  Użytkownik, poszukujący towaru, określa poszukiwany przez niego towar w wyszukiwarce znajdującej się w serwisie z podaniem jednej z pięciu kategorii,  o których mowa w § 2 ust. 5.

13.  Użytkownik posiadający towar na sprzedaży winien go dokładnie opisać. Zabrania się wprowadzania w błąd.

14.  Konto na żądanie Użytkownika może być w każdym czasie usunięte. W tym celu Użytkownik winien wysłać informację z żądaniem usunięcia konta na adres e-mail kontakt@mototaile.pl Usunięcie nastąpi bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

15.  Serwis może nie być dostępny w czasie prowadzenia w nim prac. W takim przypadku na stronie głównej Serwisu pojawi się odpowiednia informacja.

16.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub funkcjonowanie czy ewentualne w nim błędy wynikające z przyczyn siły wyższej lub nie powstałymi z winy Administratora.

 

§ 3

PRAWA KONSUMENTA

1.     Administrator, mimo iż nie oferuje towarów na sprzedaż i nie zawiera umów, informuje, że Klient indywidualny (zwany dalej Konsument) ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży na zasadach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz. U. 2014 poz. 827), zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu „Ustawą o prawach konsumenta”. Za klienta indywidualnego (Konsumenta) uważa się osobę fizyczną dokonującą zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. Klientom nie będącym konsumentami w rozumieniu tej definicji w trybie opisanym w niniejszym paragrafie prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

2.     Konsument, który zawarł umowę sprzedaży, może w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów o których mowa poniżej. 

 

§ 4

UWAGI

1.     Użytkownicy na adres e-mail info@mototaile.pl mogą składać swoje uwagi lub reklamacje na temat działania Serwisu.

2.     Administrator nie ma obowiązku brania pod uwagę zgłoszonych uwag.

3.     Na zgłaszane reklamacje co do funkcjonowania Serwisu odpowiedź będzie udzielana w terminie 14 dni.

4.     Administrator jest adresatem tylko i wyłącznie uwag dotyczących funkcjonowania Serwisu. Nie jest adresatem w szczególności uwag czy reklamacji co do zapytań czy towarów.

 

§ 5

ZMIANA REGULAMINU

1.     Administrator może zmienić Regulamin.

2.     W przypadku zmiany Regulaminu lub jego poszczególnych części informacja o tym zostanie wysłana do poszczególnych Użytkowników Serwisu.

3.     Aktualna wersja Regulaminu znajduje się na stronie Serwisu.